• Изкупуване на вашата продукция Имаме дългогодишни контакти с фирми интересуващи се от вашите продукти
  • Доказани практики в земеделието Повече от 15 години история
  • Доказани практики в земеделието Повече от 15 години история

"ДЕН" ООД   -   продукти

Фирма "ДЕН" ООД Бургас България търгува в страната и осъществява износ на следните продукти: