• Изкупуване на вашата продукция Имаме дългогодишни контакти с фирми интересуващи се от вашите продукти
  • Доказани практики в земеделието Повече от 15 години история
  • Доказани практики в земеделието Повече от 15 години история

"ДЕН" ООД   -   за нас

"ДЕН" ООД е търговско дружество регистрирано през 1997 година със седалище гр. Бургас, ул."Гладстон" №69. Вписано е в Агенцията по вписванията с ЕИК: 102082417. Регистрирано е, като земеделски производител и като търговец на зърно.

Предмет на дейност на фирмата е производство и търговия със селскостопански продукти в страна и износ на същите.

"ДЕН" ООД притежава селскостопански сгради в с. Соколово, общ.Карнобат, обл.Бургас, както и съвременен машино-тракторен парк, което е предпоставка за извършване на качествено земеделие.

"ДЕН" ООД притежава собствени складове върху собствен терен в гр. Айтос - Промишлена зона със семечистачни линии за почистване, заготвяне и сортиране на стоките, които произвеждаме за да отговарят на качеството, което се изисква от клиентите ни.

"ДЕН" ООД поддържа контакти и взаимоотношения с много фирми на територията на страната ни, както и в Турция ,Румъния, Гърция и Германия.